Kody

Kodiak vom Whitestone CD RN BH TR3 StPr3

11/09/2006 – 12/14/2015

Sire: Whitestone’s Afro Man
Dam: Zephyr’s Tough Cookie v Whitestone

Kody_1_2013

 

Kody_2_2013